Privacy Beleid | PetsPark.nl
Menu
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg

Bekijk het aanbod op onze website en voeg producten toe aan je winkelwagen.

Privacy


Doeleinden van gebruik

PetsPark.nl (hierna ook: PetsPark) verwerkt uw persoonsgegevens voor 1. de acceptatie van uw bestelling, 2. uitvoering van overeenkomsten met u, 3. relatiebeheer, 4. het doen van gerichte marketingacties, 5. managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, 6. het uitvoeren van analyses en 7. het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan PetsPark groepsvennootschappen, samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan PetsPark persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen PetsPark, haar klanten en medewerkers.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van PetsPark.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en PetsPark bestaande overeenkomst kunt u per e-mail, push bericht of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail, push bericht, SMS, of social media kanalen ontvangen. Als u bij ons staat ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink in onze commerciële e-mails, door telefonisch contact met PetsPark (7 dagen per week van 08.00-18.00 uur via 050 711 9520 (lokaal tarief)), door een brief te sturen naar PetsPark, Afdeling Klantenservice, Kieler Bocht, 9723 JA Groningen, of een e-mail te sturen via onze website http://petspark.nl/contact/.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar Mijn Account.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met PetsPark, Kieler Bocht, 9723JA te Groningen.